यौ नव र्धक औषधि भिय ग्रा आमालाई खुवाउँदा ११ जना बच्चाको मृ त्यु

यौ नवर्धक औषधि भिय ग्रा आमालाई खुवाउँदा ११ जना बच्चाको मृ त्यु भएको छ । यो घटना नेदरल्याण्डको हो ।

हालै त्यहाँ गर्भव ती महिलाहरुमा भियग्रा को चिकित्सकीय परीक्षणका क्रममा ग र्भमा रहेका ११ जना शिशुको मृ त्यु भएपछि सरकारले उक्त परीक्षण तत्कालै रोकेको छ ।

परीक्षणका क्रममा गर्भ वती महिलाहरुलाई भियग्रा दिने गरिएको थियो । गर्भ नालको सम स्या भएका गर्भ वती महिलाहरुमा उ क्त परीक्षण गरिएको थियो ।

गर्भ वती महिलाले भिय ग्राको से वन गर्दा शरीरमा र क्तप्रवाह उच्च हुने र यसले गर्भ मा रहेको शिशुको फोक्सोमा ग म्भीर अ सर पर्ने विज्ञहरुले ठ हर गरेका छन् । यद्यपि गर्भवतीमा भि यग्राको वास्तविक असर पहिचानका लागि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

यसअघि बेलायत, अष्ट्रेलिया तथा न्युजिल्याण्डमा पनि यस्तैखाले अनुस न्धान गरिएको थियो । तथापि त्यसक्रममा भिय ग्राले ग र्भवती महिलामा कुनै नका रात्मक अ सर पार्ने तथ्य फे ला परेको थिएन ।

कमजोर गर्भना लको समस्याका कारण ग र्भमा रहेका शि शुको विकास रोकिनु एक ग म्भीर रो ग हो, जसको हालसम्म कुनै उपचार पत्ता लागेको छैन । यस्तो समस्या उत्पन्न हुँदा ग र्भको बच्चा तोकिएको समयभन्दा अगाडि जन्मिने, कमजोर बच्चा जन्मिँदा मृ त्यु हुने जो खिम धेरै हुन्छ । यस्तोमा भ्रु णको तौल बढाउने र बच्चा जन्मिने समयलाई पछि सार्ने उपाय लाभदायक हुन्छन् ।

पछिल्लो शोधका क्रममा कूल ९३ जना महिलालाई भि यग्रा दिइएको थियो भने अरु ९० जनालाई एक नमूना औषधि दिइएको थियो ।

ती महिलाहरुबाट जन्मिएका मध्ये २० जना बच्चामा फो क्सो सम्ब न्धी स मस्या देखियो । ती मध्ये ३ जना बच्चा नमूना औषधि दिइएका महिलाबाट जन्मिएका थिए र अरु १७ जना भि यग्रा सेवन गरेका महिलाबाट जन्मिएका थिए । ती मध्ये ११ जना बच्चाको मृ त्यु भयो ।

स्रोत बीबीसी

प्रकाशित मिति February 14, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस